Edivan Müftülüğü Çay Mahallesi Nazifbey Sokak No : 4 Eldivan Çankırı 18700 Telefon: 0376 311 20 21 Fax      : 0376 311 28 98 Email  : bilgi@eldivanmuftulugu.gov.tr www.eldivanmuftulugu.gov.tr ELDİVAN MÜFTÜLÜĞÜ