Hacı Murad-ı Velî Türbesi Eldivan İlçesi'ne bağlı Seydiköy'ünde bulunan eser, moloz taştan yapılmış, yalın, ahşap çatılıdır.  Cami ve türbe içice aynı yapı altındadır. İnşa kitabeleri bulunmadığından yapılış tarihleri  bilinememektedir. Hacı Murad-ı Veli’nin ölüm tarihi 1207 olduğuna göre türbe bu tarihten sonra  yapılmış, daha sonra cami ilave edilmiş olmalıdır. Çeşitli dönemlerde yapılan bakım ve onarımlarla bugünkü şeklini almıştır. Cami, boyuna dikdörtgen planlı, düz ahşap tavanlı, türbe kısmının üzerini de kapatacak  biçimde alaturka kiremit kaplı çatılıdır. İç duvarlarda yer alan kalem işleri Tosyalı Ali Usta  tarafından 1951 yılında yapılmıştır. Güneybatı köşede tuğladan sekiz sıra kirpi saçaklı pah yer alır. Cami doğu duvarına bitişik türbenin kare planlı ve ahşap tavanlı ön mekanında Hacı Murad-ı  Veli’nin oğlu ve kızlarının sandukası ile yörede kutsal sayılan iki göktaşı bulunur. Hacı Murad-ı  Veli’nin kabrinin bulunduğu asıl türbe kare planlı ve tromp geçişli kubbe ile örtülüdür. Mimari olarak büyük bir özelliği bulunmamakla birlikte Horasan Erenleri'nden olan Hacı  Murad-ı Veli'nin Türbe'si olması sebebiyle önem arz etmekte ve çok sayıda ziyaretçi çekmekte,  özellikle yaz aylarında adak kurbanı kesmek isteyen vatandaşlarca tercih edilmektedir.   Eldivan Genel Bilgiler Büyük kesimi İç Anadolu kesiminde, küçük bir bölümü de Karadeniz Bölgesi’nde olan Eldivan,  Çankırı İli’ne bağlı bir ilçedir. Batısında Şabanözü, kuzey ve doğusunda Merkez ilçesi, güneyinde  de Ankara bulunmaktadır. Kızılırmak havzası içerisindeki bu ilçenin toprakları dağlık ve  engebelidir. Güney ve güneybatısında Eldivan Dağı, doğusunda da düzlükler bulunmaktadır.  Çankırı’ya uzaklığı 18 km. olan ilçenin denizden yüksekliği 950 m., yüzölçümü 450 km2dir. Toplam nüfusu ise 9.301’dır. İlçenin ekonomisi, tarım ve hayvancılığa dayalıdır. En çok buğday, arpa, mercimek, şeker pancarı, elma, erik, kiraz, üzüm yetiştirilmektedir. Az miktarda da nohut, fasulye, soğan ve sarımsak  yetiştirilir.Hayvancılıkta ise koyun ve Ankara keçisi yetiştirilir.  Eldivan ilçesi ismini, kuzeyini Dümelli Ovasının ve Yanlar Deresinin çevirdiği dağdan almaktadır.  Bu dağ halk arasında İldivan Dağı olarak anılmaktadır. Bu dağ 1071’den sonra Anadolu’ya yayılan Türkler için, toplanma yeri olmuş ve adına da Er Divanı denilmiş, sonradan bu isim değişikliğe  uğrayarak Eldivan’a dönüşmüştür. Eldivan Bülbül Pınarı Mesire Yeri Eldivan’ın sınırları içerisindeki Dümeli Höyüğü’nde Orta ve Son Tunç Çağlarına tarihlenen çanak,  çömleklerle karşılaşılmıştır. Bu da yörede Prehistorik Çağlarda yerleşime sahne olduğuna işaret  etmektedir. İlçenin bundan sonraki tarihi konusunda yeterli bilgi ve buluntuya rastlanmamıştır.  Büyük olasılıkla MÖ.300-400 yıllarında Makedonya ve Paflogonya Krallığına bağlı olmuş, daha  sonra Galatlar ve Romalılar buraya yerleşmişlerdir. Malazgirt Savaşı’ndan sonra 1083 yılında  Anadolu Selçukluları yöreye hakim olmuşlardır. Haçlı seferleri sırasında 1137 yılında Selçuklular  bir süre yöredeki egemenliklerini kaybetmişlerdir. Selçuklular Haçlı seferlerinden sonra yeniden  buraya hakim olmuş, Onları Candaroğullarının egemenliği izlemiştir. Yıldırım Beyazıt zamanında 1383’te Osmanlı topraklarına katılmıştır. Cumhuriyet döneminde Çankırı’ nın vilayet oluşuyla Çankırı’ ya bağlı bir köy olan Eldivan 1944  yılında nahiye olmuş, 1960 yılında Dümelli olan ismi Eldivan olarak değiştirilmiş ve ilçe konumuna getirilmiştir. Eldivan ve çevresinde günümüze gelebilen tarihi eserler şunlardır; Eski Cami, Hacı Murad-ı Veli  Camisi, Hacı Murad-ı Veli Türbesi, Bülbül Pınarı Orman İçi Mesire Yeri.   ELDİVAN MÜFTÜLÜĞÜ