HADİS Beyhakî, Kitabu’l Îman, 54,16 “Hayâ, İffet ve dile sahip olmak imandandır. Cimrilik, fuhuş ve çirkin sözlü olmak ise hayâsızlıktan,münafıklıktandır.” AYET   /    Araf, 7/26 “Ey Âdemoğulları, size çirkin yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise indirdik. Hayırlı olan, takva elbisesidir. İşte bunlar Allah’ın ayetlerindendir, belki düşünüp öğüt alırlar.” ELDİVAN MÜFTÜLÜĞÜ KUTLU DOĞUM HAFTASI MESAJI 15-20 Nisan 2015 tarihleri arasında kutlanacak olan Kutlu Doğum  Haftası etkinliklerinin ana teması “O Nurla Onurlandık” olarak belirlenmiştir.  Hz. Peygamber’in şefkat ve merhametini anlatmak, merhameti bütün  boyutlarıyla toplumumuzun gündemine taşımak, kişide ve toplumda  merhamet duygusunu güçlendirebilmek, şefkati duygu dünyasından eylem  boyutuna geçirebilmenin yollarını konuşmak, Hz. Peygamber’in izinde fiilî  bir merhamet seferberliği başlatmak, merhameti hayatın her alanına dahil  etmenin gereği ve imkanının tartışılması ve bu çerçevede yapılabileceklere zemin hazırlanması hedeflenmektedir. S.Ahmet BATUR           Eldivan İlçe Müftüsü